พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าทหารราบ
ผู้บังคับกองพันนักเรียนนายสิบ เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายเหล่าทหารราบ และแนะนำตัว
ผู้บังคับบัญชา ให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 15(1/54)
เมื่อ 7 พ.ย.54

  กิจกรรมแนะนำสถานที่ฯ
กองพันนักเรียนนายสิบ จัดกิจกรรมแนะนำสถานที่
ภายในค่ายธนะรัชต์ ให้กับ นักเรียนนายสิบทหารบก
เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 15(1/54)
เมื่อ 5 พ.ย.54 
 

  นักเรียนนายสิบร่วมบริจาคโลหิตฯ
นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี
รุ่นที่ 15(1/54) ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย
ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียนฯ
เมื่อ 3 พ.ย.54
 

  รับรายงานตัว นนส.ฯ
บรรยากาศ วันรายงานตัวของ นักเรียนนายสิบ
เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 35 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ
กรมนักเรียนฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยคอย
ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
เมื่อ 1 พ.ค.54

  ทดสอบกำลังใจก่อนรับการศึกษาฯ
รร.ร.ศร.ดำเนินการทดสอบกำลังใจ ให้กับกำลังพล
ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 104
ณ แผนกการรบแบบจู่โจม ฯ เมื่อ 20 เม.ย.54
 
 

  การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมฯ
นักเรียนจู่โจม เข้าศึกษาภาคทะเลบริเวณตั้งแต่
หาดสวนสนฯ จนถึงบริเวณปากน้ำปราณบุรี
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก ยุทธวิธีการรบทางน้ำ
 
 

  ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีฯ
พัน.นร.จู่โจมฯ ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ สำหรับประกอบ
กิจกรรมเลื่อนบก ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี ที่มาเข้า
ค่ายพักแรม ในพื้นที่ของ โรงเรียนทหารราบ
 
 

  ฝึก-ศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศฯ
นักเรียนหลักสูตร ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 47 เข้ารับการ
ฝึก - ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ตั้งแต่ 16 มี.ค. - 12 เม.ย.54
 
 
       

                         ข่าวเก่าย้อนหลัง