...กิจกรรมโรงเรียนทหารราบ.....  
 
 
  • สปศ.รร.ร.ศร. ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ E-LEARNING ครั้งที่ ๑
    โดยมี พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล รอง ผบ.รร.ร.ศร. เป็นประธาน
    เมื่อ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร บก.กศ.รร.ร.ศร.