...กิจกรรมโรงเรียนทหารราบ.....  
 
 
  • สปศ.รร.ร.ศร. ได้จัดอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลกำลังพล ในส่วนผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ
    จำนวน 8 ท่าน โดยมี พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล รอง ผบ.รร.ร.ศร. เป็นประธาน
    เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บก.รร.ร.ศร.