...กิจกรรมโรงเรียนทหารราบ.....  
 
 
  • สปศ.รร.ร.ศร. ได้จัดอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลกำลังพล ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บ/กรอกข้อมมูลกำลังพล
    จำนวน 8 นาย โดยมี พ.อ.หญิง.ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร. เป็นประธาน
    เมื่อวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บก.รร.ร.ศร.