ขั้นตอนการเปิดใช้งาน E-Book สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

1. เลือก E-Book ที่ต้องการ

2. กดคลิ๊กที่รูปภาพปก หรือ ชื่อเรื่อง


LMS
LMS