โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ตำบล เขาน้อย
อำเภอ ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์: 0-3262-1975


ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©