การวัดความรู้นายทหารประทวน เหล่าทหารราบ

ศูนย์สอบ ศูนย์การทหารราบ

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 | วันที่ 10 กันยายน 2561
รอบที่ ลงทะเบียน/รายงานตัว ทดสอบเวลา จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ระยะเวลาการทดสอบ
1 เวลา 0730 - 0740 เวลา 0800 - 0930 70 1 ชั่วโมง 30 นาที
2 เวลา 0930 - 0940 เวลา 1000 - 1130 70
3 เวลา 1230 - 1240 เวลา 1300 - 1430 70
4 เวลา 1430 - 1440 เวลา 1500 - 1630 38
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ (ศูนย์สอบ ศร.) คลังข้อสอบ รร.ร.ศร. การสอบวัดความรู้นายทหารประทวน เหล่า ร. ทบ.