ขั้นตอนการเปิดใช้งาน การจัดการเรียนการสอนแบบ E-LEARNING

1. เลือกรายการ ที่ต้องการ

2. กดคลิ๊กที่รูปภาพปก หรือ ชื่อเรื่อง


ความรู้พื้นฐาน บทที่ 1


ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©